BARR Sweden lanseras just nu i Estland.

Läs hela Adryanas inlägg här

Läs hela inlägg från Iluguru tidning.

Bild: Adryna